En què consisiteix una teràpia natural

emocional online? 

1. Es realitza una consulta terapèutica per la via Skype explicant-me els teus símptomes emocionals o bé físics, per exemple: 

A nivell fisic

Tinc marejos, descalcificació, problemes menstruals, caiguda de cabell, no em puc quedar embarassada, problemes digestius, anèmia, problemes d'erecció, pèrdua de memòria, problemes de son...  

A nivell emocional

Ansietat, tristesa, anorèxia, estudis, excés d'exigència, el dol, problemes de relacions socials, hiperactivitat, estrés, mobbing al treball, atacs de pànic...

 

2. Es realitza el: Test físic - emocional personalitzat

Tota la nostra informació està sempre amb nosaltres, la majoria d'aquesta queda emmagatzemada en el nostre incoscient, perquè al nostre present ens deixi sentir de nou per seguir aprenent i experimentant. 

Ara bé, quan ens sentim bloquejats o amb patologies hem d'anar a comprendre per què el cos està somatitzant amb dolor, i emocionalment ens estem trobant amb angoixes o anímicament malament. 

 

Amb la realització d'aquest test físic i emocional, en què s'utilitzen arquetips físics i emocionals  (símbols energètics amb representació del nostre cos per a totes les persones, fet de forma universal), es pot arribar a obtenir la informació del cos, de la mateixa manera que es pot  demanar quin producte natural li serà més favorable. 

 

 Per poder realitzar aquest test online, el realitzo a través de la via energètica.

Tot i que a moltes persones la via energètica pot generar estranyesa, sol ser un cristall o  bé un mineral que el o la terapeuta l'utilitza com a eina de treball. La utilització que jo li donc és la d'informar a través del moviment energètic que m'obre pas a les aures energètiques del pacient, tant del cos físic com de l'aura emocional, podent així arrribar la informació a distància. 

 

 

 

 

 

 

3. Es comenten els resultats

Una vegada es realitza el test, es busca l'equilibri físic i emocional amb l'ajuda de productes naturals, aquests els rebràs al teu domicili o allà a on vulguis.

Cadascú de nosaltres és una persona diferent i única en el món

 i es mereix una atenció plena a les seves potencialitats i dificultats, per poder-se notar equilibrat i amb benestar personal en tots els àmbits:

Tant en l'àmbit físic com l'emocional, l'energètic i l'espiritual.

flor pendol.jpg
80515493_10156927909902879_7171189035933
Pendol.jpg

No hi ha cap pla disponible.